FASHION EXPO
FASHION EXPO
10.10.2024 - 13.10.2024
Expoziţie internaţională specializată de mărfuri, utilaje şi materii prime pentru industria uşoară, ediţia a XXII-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 85
(CIE "MOLDEXPO" SA)

 

Stimaţi vizitatori!

Cînd vizitaţi expoziţiile noastre, în mod firesc Dumneavoastră doriţi să descoperiţi ceva nou, aşa încît cunoştinţele acumulate să Vă fie de folos. Cum am putea  să Vă ajutăm, în acest sens? Primul nostru îndemn se referă la un plan, pe care ar fi bine să Vi-l faceţi (poate, doar la nivel mental), proiectîndu-Vă din timp şi cu claritate scopul vizitei Dvs: ce V-ar interesa în mod deosebit, ce vreţi să aflaţi în primul rînd – într-un cuvînt, să Vă gîndiţi la o listă a priorităţilor.

Informaţi-Vă în prealabil cu privire la tematica expoziţiei şi activităţile de bază ale expozanţilor. Site-ul expoziţiei conţine infromaţii detaliate despre participanţi, precum şi programul de lucru al acesteia. Dacă aveţi probleme de accesare a respectivei pagini web, contactaţi-l pe unul dintre organizatori.

Ar fi bine să cunoaşteţi din timp planul activităţilor ce se vor desfăşura în cadrul expoziţiei şi să Vă opriţi la acelea care prezintă un interes deosebit pentru Dvs. Organizaţi-Vă vizita astfel, încît să Vă rămînă timp şi pentru activităţile desfăşurate în faţa standurilor, dar şi pentru cele de afaceri.                    

În spaţiul expoziţiei, fixaţi-Vă din timp întîlnirile de afaceri.  Identificaţi companiile care Vă interesează în mod special, contactaţi-le şi conveniţi cu reprezentanţii acestora asupra subiectelor de discuţie în cadrul întîlnirii, precum şi asupra zilei, orei şi duratei acesteia.

Faceţi cunoştinţă, în prealabil, cu traseul de deplasare la expoziţie. Alegeţi-Vă cea mai comodă rută. 

(Schema de deplasare)

Informaţi-Vă în prealabil cu privire la infrastructura C.I.E. „Moldexpo”: în ce loc Vă puteţi parca maşina; unde găsiţi un xerox, un fax, cum Vă puteţi conecta la Internet etc., ceea ce V-ar ajuta să Vă atingeţi scopul, prompt şi eficient. 

(Schema complexului expoziţional)

Înregistraţi-Vă din timp. Adesea, organizatorii le propun vizitatorilor să completeze chestionarele de înregistrare pe site-ul expoziţiei, trimiţîndu-le o invitaţie cu acces gratuit. Dacă Vă veţi înregistra în prealabil, nu va trebui să staţi  în rînd, pentru a fi trecut în listele de la intrarea în expoziţie, ceea ce ar economisi timpul Dvs.

(Înregistrare on-line)

Vizitaţi expoziţia împreună cu colegii Dvs. Stabiliţi pentru fiecare dintre angajaţii companiei Dvs. un plan individual de activitate şi un itinerar, în cadrul respectivei expoziţii, astfel sporind numărul întîlnirilor de afaceri şi celor al manifestărilor la care doriţi să participaţi. 

Consultaţi ghidurile expoziţiei. Acestea conţin listele participanţilor şi planurile expoziţiei în care sînt indicate locurile de amplasare a standurilor, precum şi programele activităţilor desfăşurate în cadrul ei. Asemenea ghiduri se găsesc, de obicei, la standurile informative de la intrarea în pavilion.

Dacă Vă confruntaţi cu anumite probleme, adresaţi-Vă organizatorilor expoziţiei. Veţi fi ajutat să identificaţi firma care Vă interesează, să ajungeţi la standul căutat  ori la locul de desfăşurare a evenimentului ce Vă interesează.

Expoziţia Vă oferă un loc favorabil pentru o comunicare eficientă nu numai cu expozanţii, ci şi cu partenerii, clienţii şi colegii Dvs.

Valorificaţi orice clipă din timpul rezervat expoziţiei. Multe întîlniri de afaceri pot fi organizate înainte de începerea programului expoziţional sau după încheierea acestuia.

Cîteva sugestii în plus

  • Ca să nu rataţi deschiderea expoziţiei, marcaţi în calendarul Dvs. zilele de desfăşurare a ei.
  • Dacă expoziţia se va deschide într-un oraş îndepărtat de localitatea în care aveţi domiciliul, rezervaţi-Vă un loc în hotel şi bilete avia (eventual, de tren).
  • Luaţi cu Dvs., pentru eventualele întîlniri de afaceri la expoziţie, mai multe cărţi de vizită.
  • După ce aţi vizitat expoziţia, analizaţi şi procesaţi cu o deosebită atenţie informaţiile şi cunoştinţele obţinute, menţineţi relaţiile stabilite în perioada de desfăşurare a manifestării expoziţionale la care aţi participat.