FASHION EXPO
FASHION EXPO
10.10.2024 - 13.10.2024
Expoziţie internaţională specializată de mărfuri, utilaje şi materii prime pentru industria uşoară, ediţia a XXII-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 85
(CIE "MOLDEXPO" SA)
DECIZILE Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii “MOLDEXPO”
2020-06-15 16:50:06

DECIZILE

Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor

S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii “MOLDEXPO”

 

din 09 iunie  2020, ora 10:00.

 

Se aprobă Ordinea de zi a Adunării generale a acţionarilor, precum urmează:

 1. Darea de seamă a organului executiv al C.I.E. “Moldexpo” S.A. despre rezultatele financiar-economice pe anul 2019.    
  Raportor: Carolina Chiper, director general interimar, C.I.E. “Moldexpo” S.A.
 2. Darea de seamă a Consiliului S.A. „C.I.E. “Moldexpo” pe anul 2019.
  Raportor: Elvira Pluta, preşedintele Consiliului.
 3. Darea de seamă a Comisiei de cenzori pe anul 2019.
  Raportor: Ana Litocenco, membru al Comisiei de cenzori.
 4. Aprobarea Direcţiilor prioritare ale activităţii S.A. „C.I.E.  “Moldexpo” (Planul de afaceri) pe anii 2020-2022.
  Raportor: Carolina Chiper, director general interimar, C.I.E. “Moldexpo” S.A.
 5. Repartizarea profitului net obţinut în anul 2019.
  Raportor: Liudmila Cuniţchi, reprezentantul statului în C.I.E. “Moldexpo” S.A.
 6. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2020.
  Raportor: Liudmila Cuniţchi, reprezentantul statului în C.I.E. “Moldexpo” S.A.
 7. Confirmarea societăţii de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia. Raportor: Elvira Pluta, preşedintele Consiliului.

 

 

1. Se aprobă Darea de seamă a organului executiv al Societăţii pe Acţiuni C.I.E. „Moldexpo” privind rezultatele activității economico-financiare pe anul 2019.

 

2. Se aprobă Darea de seamă a Consiliului Societăţii pe Acţiuni C.I.E. „Moldexpo” pentru anul 2019.

 

3. Se aprobă Darea de seamă a  Comisiei de cenzori S.A. C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2019.

 

4. Se aprobă Direcţiile prioritare ale activităţii S.A. „Moldexpo” (Planul de afaceri) pe anii 2020-2022 (se anexează).

    

5.1. Se aprobă profitul spre repartizare în sumă de 3 655 260 lei.

5.2. Se aprobă repartizarea profitului net obținut în anul 2019 în modul următor: 

 • plata dividendelor – 25%
 • formarea fondului în vederea dezvoltării Societăţii – 64%;
 • formarea fondului de rezervă – 5%
 • plata recompenselor către organele de conducere (organul executiv, membrii Consiliului societăţii, membrii ai Comisiei de cenzori şi reprezentantul statului) – 1%;
 • alte scopuri, în corespundere cu legislaţia şi cu Statutul Societăţii (sponsorizări, ajutoare materiale, contribuții aferente recompenselor (CNAS și CNAM)) – 5% .

 

6. Se aprobă normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2020:

a)  plata dividendelor – 50,0%;

b)  investirea în vederea dezvoltării întreprinderii  –  34,0%;

c)  formarea fondului de rezervă – 5,0%;

d) plata recompenselor către organul executiv, membrii Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori – 1,0%;

e)  alte scopuri prevăzute de legislaţie – 10,0%.

7.1. Se confirmă compania “LRI Estim” S.R.L. pentru efectuarea serviciilor de auditare a situaţiilor financiare ale S.A. „C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2020.

7.2. Se stabilește plata pentru serviciile de audit prestate de către compania “LRI Estim” S.R.L., în sumă de 35 000.00 lei, inclusiv TVA.

7.3. Se împuternicște dna Carolina Chiper, director general interimar al C.I.E. “Moldexpo” S.A. de a încheia contract cu compania “LRI Estim” S.R.L. la prețul stabilit în p.2 al prezentei hotărâri.

 

Descărcați Raport audit Moldexpo_2019_opinie ECOFIN

DECIZILE

Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor

S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii “MOLDEXPO”

 

din 09 iunie  2020, ora 10:00.

 

Se aprobă Ordinea de zi a Adunării generale a acţionarilor, precum urmează:

 1. Darea de seamă a organului executiv al C.I.E. “Moldexpo” S.A. despre rezultatele financiar-economice pe anul 2019.    
  Raportor: Carolina Chiper, director general interimar, C.I.E. “Moldexpo” S.A.
 2. Darea de seamă a Consiliului S.A. „C.I.E. “Moldexpo” pe anul 2019.
  Raportor: Elvira Pluta, preşedintele Consiliului.
 3. Darea de seamă a Comisiei de cenzori pe anul 2019.
  Raportor: Ana Litocenco, membru al Comisiei de cenzori.
 4. Aprobarea Direcţiilor prioritare ale activităţii S.A. „C.I.E.  “Moldexpo” (Planul de afaceri) pe anii 2020-2022.
  Raportor: Carolina Chiper, director general interimar, C.I.E. “Moldexpo” S.A.
 5. Repartizarea profitului net obţinut în anul 2019.
  Raportor: Liudmila Cuniţchi, reprezentantul statului în C.I.E. “Moldexpo” S.A.
 6. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2020.
  Raportor: Liudmila Cuniţchi, reprezentantul statului în C.I.E. “Moldexpo” S.A.
 7. Confirmarea societăţii de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia. Raportor: Elvira Pluta, preşedintele Consiliului.

 

 

1. Se aprobă Darea de seamă a organului executiv al Societăţii pe Acţiuni C.I.E. „Moldexpo” privind rezultatele activității economico-financiare pe anul 2019.

 

2. Se aprobă Darea de seamă a Consiliului Societăţii pe Acţiuni C.I.E. „Moldexpo” pentru anul 2019.

 

3. Se aprobă Darea de seamă a  Comisiei de cenzori S.A. C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2019.

 

4. Se aprobă Direcţiile prioritare ale activităţii S.A. „Moldexpo” (Planul de afaceri) pe anii 2020-2022 (se anexează).

    

5.1. Se aprobă profitul spre repartizare în sumă de 3 655 260 lei.

5.2. Se aprobă repartizarea profitului net obținut în anul 2019 în modul următor: 

 • plata dividendelor – 25%
 • formarea fondului în vederea dezvoltării Societăţii – 64%;
 • formarea fondului de rezervă – 5%
 • plata recompenselor către organele de conducere (organul executiv, membrii Consiliului societăţii, membrii ai Comisiei de cenzori şi reprezentantul statului) – 1%;
 • alte scopuri, în corespundere cu legislaţia şi cu Statutul Societăţii (sponsorizări, ajutoare materiale, contribuții aferente recompenselor (CNAS și CNAM)) – 5% .

 

6. Se aprobă normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2020:

a)  plata dividendelor – 50,0%;

b)  investirea în vederea dezvoltării întreprinderii  –  34,0%;

c)  formarea fondului de rezervă – 5,0%;

d) plata recompenselor către organul executiv, membrii Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori – 1,0%;

e)  alte scopuri prevăzute de legislaţie – 10,0%.

7.1. Se confirmă compania “LRI Estim” S.R.L. pentru efectuarea serviciilor de auditare a situaţiilor financiare ale S.A. „C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2020.

7.2. Se stabilește plata pentru serviciile de audit prestate de către compania “LRI Estim” S.R.L., în sumă de 35 000.00 lei, inclusiv TVA.

7.3. Se împuternicște dna Carolina Chiper, director general interimar al C.I.E. “Moldexpo” S.A. de a încheia contract cu compania “LRI Estim” S.R.L. la prețul stabilit în p.2 al prezentei hotărâri.

 

Descărcați Raport audit Moldexpo_2019_opinie ECOFIN