FASHION EXPO
FASHION EXPO
10.10.2024 - 13.10.2024
Expoziţie internaţională specializată de mărfuri, utilaje şi materii prime pentru industria uşoară, ediţia a XXII-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 85
(CIE "MOLDEXPO" SA)
ECO & GREEN EXPO - 2024: EVA – EUROPA VERDE ACASĂ!
2024-06-03 12:00:28

 

 

Planeta curată, precum a creat-o divinitatea, se vrea nu doar un vis, dar o realitate care poate deveni posibilă dacă lumea va insista în aceasta. De aici, defel întâmplătoare abrevierea sloganului ”Europa Verde Acasă” – EVA, selectat pentru expoziția „Eco & Green Expo”, care va fi inaugurată pe 5 iunie, de Ziua Mondială a Mediului, în cadrul unei festivități comune. Or, curățenia și grija față de propria casă – Republica Moldova, are mai mulți sorți de izbândă prin valorificarea bunelor experiențe mondiale din domeniu. Obiectivele care au făcut oportună expoziția „Eco&Green Expo” corelează și se regăsesc într-un șir de documente importante, precum Strategia Națională de Dezvoltare «Moldova Europeană 2030», Pactul Verde European, Strategia de Mediu 2030, Programul național de promovare a economiei verzi în Republica Moldova pentru anii 2023-2027.

 

Organizator: Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A.

 

Co-organizator: Ministerul Mediului al Republicii Moldova

 

Parteneri:

 

IP ONIPM,

UNDP Moldova,

CNED,

Green City Lab Moldova,

Delegația Uniunii Europene

 

Suport subvențional: I.P. ODA

 

Proiect susținut financiar din Fondul Național pentru Mediu

 

Participanţi: circă 50 de companii din țările: Republica Moldova, ....

 

Spaţiul expoziţional total: 2000 m.p.

 

Locaţie: C.I.E. “Moldexpo” S.A.: pavilionul central, spațiile exterioare

 

Program zilnic: 5 – 6 iunie, 10:00 – 18:00; 7 iunie, 10:00 – 16:00.

 

Deschiderea oficială: 5 iunie, ora 11:30, C.I.E. „Moldexpo”, pavilionul central

 

 

Grija față de mediu – o prioritate a tuturor

 

Planeta curată, precum a creat-o divinitatea, se vrea nu doar un vis, dar o realitate care poate deveni posibilă dacă lumea va insista în aceasta. De aici, defel întâmplătoare abrevierea sloganului ”Europa Verde Acasă” – EVA, selectat pentru expoziția „Eco & Green Expo”, care va fi inaugurată pe 5 iunie, de Ziua Mondială a Mediului, în cadrul unei festivități comune. Or, curățenia și grija față de propria casă – Republica Moldova, are mai mulți sorți de izbândă prin valorificarea bunelor experiențe mondiale din domeniu. Obiectivele care au făcut oportună expoziția „Eco&Green Expo” corelează și se regăsesc într-un șir de documente importante, precum Strategia Națională de Dezvoltare «Moldova Europeană 2030», Pactul Verde European, Strategia de Mediu 2030, Programul național de promovare a economiei verzi în Republica Moldova pentru anii 2023-2027.

 

De remarcat că, expoziția „Eco & Green Expo” reprezintă o continuitate și se înscrie perfect în canavaua celorlalte evenimentelor anuale, dedicate protecției mediului din Republica Moldova și regiune, printre care: Săptămâna Verde Europeană, Săptămâna Europeană de Reducere a Deșeurilor, altele.

 

Promovarea valorilor ecologice, preocupările societății privind protecția mediului, sporirea atenției la nivel de stat față de acest important domeniu, încurajarea întreprinderilor în dezvoltarea economiei verzi și circulare, precum și alte domenii conexe se regăsesc pe agenda forumului expozițional „Eco & Green Expo - 2024”. Iar una dintre oportunitățile expoziției este de a informa societatea despre programele și activitățile din domeniu, precum și despre suportul și atenția acordată protecției mediului la etapa actuală.

 

Expoziția – instrument de marketing cu oportunități unice.

Programul activităților conexe

 

Prin instrumentele eficiente de care dispune, expoziția „Eco&Green Expo” la ediția a II-a a luat conturul unei platforme cu oportunițăți inedite – de a stimula dialogul dintre structurile statale, guvernamentale, proiecte și alte organizații din domeniu cu întreprinderile de producere; de a facilita comunicarea directă, fără intermediari, între părțile interesate și interacțiunea dintre jucătorii pieței; de a contribui la stabilirea noilor contacte și colaborări.

 

Unificarea eforturilor și buna conlucrare dintre organele puterii centrale și celei locale pe marginea problemelor de protecție a mediului vor fi consolidate în cadrul unui panel de discuții dintre conducerea Ministerului Mediului și primarii din localitățile republicii, care va avea loc pe 5 iunie, după inaugurarea expoziției „Eco&Green Expo - 2024”, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Mondiale a Mediului.

 

Una dintre funcțiile expoziției este de a contribui la școlarizarea firmelor din domeniu și răspândirea practicilor utile, precum și aplicarea tehnologiilor non-poluante. Multe întreprinderi care își axează activitatea pe valorile ecologice se ciocnesc cu diverse probleme, din cele mai diferite, precum lipsa de resurse în aceste scopuri (financiare, tehnologice, cadre calificate etc.). Expoziția va oferi beneficiarilor – participanți și vizitatori specialiști – informații utile despre accesarea fondurilor, tehnologiile inovaționale, noutăți.

 

Astfel, forumul expozițional include un bogat program de seminare, activități de promovare a acțiunilor, tehnologiilor, produselor și serviciilor eco, altele, organizate de către Ministerul Mediului, Green City Lab Moldova, I.P. ODA.

 

Alte acțiuni interesante și cu impact benefic pentru domeniu vor desfășura partenerii expoziției, și anume: IP ONIPM, UNDP Moldova, CNED, un șir de ambasade străine.

 

 

Expoziția – platformă eficientă de promovare a ofertelor

 

O premieră la „Eco&Green Expo - 2024” va fi ”Alea Ambasadelor”, în cadrul căreia mai multe țări vor elucida și promova experiențe privind protecția mediului, istorii de succes, soluții identificate, politici din domeniu. Lucruri foarte importante și binevenite în aspirațiile moldovenilor de a edifica o republică europeană verde.

 

O altă noutate a ediției din acest an va fi ”Platforma Ecoinovații”, în jurul căreia se vor centra standurile expoziționale. ”Ecoarena”, mai simplu spus, va fi construită din materiale ecologice – ca și toată expoziția, iar fiecare participant va expune o ”carte de vizită” care îl reprezintă: o mostră, o soluție tehnologică, un serviciu util, sau altceva la tema protecției mediului.

 

În total, expoziția însumează circa 50 de participanți din Republica Moldova și de peste hotare. În standurile participanților vor fi promovate inovații în domeniu, tehnologii de reciclare a deșeurilor, de salubrizare, surse alternative de energie, transport ecologic (electric), stații de alimentare a acestuia, afaceri ecologice, creditarea acestora, producători de alimente bio, altele.

 

De menționat ”Târgul de eco produse” care la această ediție se distinge ca un miniproiect, cu vânzări, or, statutul Republicii Moldova de țară agrară obligă dezvoltarea și afirmarea pe acest segment.

 

Eco&Green Expo” – o necesitate ardentă pe piața de evenimente

„Eco&Green Expo” a fost lansată pe piața expozițională anul trecut și la ediția a II-a și-a demonstrat utilitatea, oportunitatea și eficiența. Totuși, cu mai bine de un deceniu în urmă, tema protecției mediului se regăsea în calendarul expozițional al C.I.E. “Moldexpo” S.A., dar, de recunoscut la acel timp abordarea limitată.

 

Reluarea acestei importante teme a fost dictată de obiective, precum stimularea aplicării practicilor prietenoase mediului în toate domeniile economiei naționale, promovarea anteprenoriatului verde și a locurilor de muncă în acest sector, scoaterea în evidență a avantajelor produselor bio și a serviciilor eco pentru dezvoltarea economică durabilă, dar și întru bunăstarea populației. O altă menire a expoziției rezidă în sporirea accesibilității și extinderea ariei de utilizare a tehnologiilor verzi și de protecție a mediului, optimizarea, eficientizarea resurselor și dezvoltarea proceselor de producere mai pure.

 

„Eco&Green Expo - 2024” vine să contribuie la popularizarea și implementarea politicilor și strategiilor din domeniu, educarea în spiritul valorilor ecologice, explicarea importanței și a metodelor de protecție a mediului întru pătrunderea tuturor de responsabilitatea și grija față de Planeta Pământ.

 

Inaugurarea oficială a expoziţiei „Eco & Green Expo” și a sărbătorii dedicate Zilei Mondiale a Mediului va avea loc miercuri, 5 iunie 2024, cu începere de la ora 11:30, la C.I.E. “Moldexpo” S.A., pavilionul central.

 

 

Planeta curată, precum a creat-o divinitatea, se vrea nu doar un vis, dar o realitate care poate deveni posibilă dacă lumea va insista în aceasta. De aici, defel întâmplătoare abrevierea sloganului ”Europa Verde Acasă” – EVA, selectat pentru expoziția „Eco & Green Expo”, care va fi inaugurată pe 5 iunie, de Ziua Mondială a Mediului, în cadrul unei festivități comune. Or, curățenia și grija față de propria casă – Republica Moldova, are mai mulți sorți de izbândă prin valorificarea bunelor experiențe mondiale din domeniu. Obiectivele care au făcut oportună expoziția „Eco&Green Expo” corelează și se regăsesc într-un șir de documente importante, precum Strategia Națională de Dezvoltare «Moldova Europeană 2030», Pactul Verde European, Strategia de Mediu 2030, Programul național de promovare a economiei verzi în Republica Moldova pentru anii 2023-2027.

 

Organizator: Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A.

 

Co-organizator: Ministerul Mediului al Republicii Moldova

 

Parteneri:

 

IP ONIPM,

UNDP Moldova,

CNED,

Green City Lab Moldova,

Delegația Uniunii Europene

 

Suport subvențional: I.P. ODA

 

Proiect susținut financiar din Fondul Național pentru Mediu

 

Participanţi: circă 50 de companii din țările: Republica Moldova, ....

 

Spaţiul expoziţional total: 2000 m.p.

 

Locaţie: C.I.E. “Moldexpo” S.A.: pavilionul central, spațiile exterioare

 

Program zilnic: 5 – 6 iunie, 10:00 – 18:00; 7 iunie, 10:00 – 16:00.

 

Deschiderea oficială: 5 iunie, ora 11:30, C.I.E. „Moldexpo”, pavilionul central

 

 

Grija față de mediu – o prioritate a tuturor

 

Planeta curată, precum a creat-o divinitatea, se vrea nu doar un vis, dar o realitate care poate deveni posibilă dacă lumea va insista în aceasta. De aici, defel întâmplătoare abrevierea sloganului ”Europa Verde Acasă” – EVA, selectat pentru expoziția „Eco & Green Expo”, care va fi inaugurată pe 5 iunie, de Ziua Mondială a Mediului, în cadrul unei festivități comune. Or, curățenia și grija față de propria casă – Republica Moldova, are mai mulți sorți de izbândă prin valorificarea bunelor experiențe mondiale din domeniu. Obiectivele care au făcut oportună expoziția „Eco&Green Expo” corelează și se regăsesc într-un șir de documente importante, precum Strategia Națională de Dezvoltare «Moldova Europeană 2030», Pactul Verde European, Strategia de Mediu 2030, Programul național de promovare a economiei verzi în Republica Moldova pentru anii 2023-2027.

 

De remarcat că, expoziția „Eco & Green Expo” reprezintă o continuitate și se înscrie perfect în canavaua celorlalte evenimentelor anuale, dedicate protecției mediului din Republica Moldova și regiune, printre care: Săptămâna Verde Europeană, Săptămâna Europeană de Reducere a Deșeurilor, altele.

 

Promovarea valorilor ecologice, preocupările societății privind protecția mediului, sporirea atenției la nivel de stat față de acest important domeniu, încurajarea întreprinderilor în dezvoltarea economiei verzi și circulare, precum și alte domenii conexe se regăsesc pe agenda forumului expozițional „Eco & Green Expo - 2024”. Iar una dintre oportunitățile expoziției este de a informa societatea despre programele și activitățile din domeniu, precum și despre suportul și atenția acordată protecției mediului la etapa actuală.

 

Expoziția – instrument de marketing cu oportunități unice.

Programul activităților conexe

 

Prin instrumentele eficiente de care dispune, expoziția „Eco&Green Expo” la ediția a II-a a luat conturul unei platforme cu oportunițăți inedite – de a stimula dialogul dintre structurile statale, guvernamentale, proiecte și alte organizații din domeniu cu întreprinderile de producere; de a facilita comunicarea directă, fără intermediari, între părțile interesate și interacțiunea dintre jucătorii pieței; de a contribui la stabilirea noilor contacte și colaborări.

 

Unificarea eforturilor și buna conlucrare dintre organele puterii centrale și celei locale pe marginea problemelor de protecție a mediului vor fi consolidate în cadrul unui panel de discuții dintre conducerea Ministerului Mediului și primarii din localitățile republicii, care va avea loc pe 5 iunie, după inaugurarea expoziției „Eco&Green Expo - 2024”, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Mondiale a Mediului.

 

Una dintre funcțiile expoziției este de a contribui la școlarizarea firmelor din domeniu și răspândirea practicilor utile, precum și aplicarea tehnologiilor non-poluante. Multe întreprinderi care își axează activitatea pe valorile ecologice se ciocnesc cu diverse probleme, din cele mai diferite, precum lipsa de resurse în aceste scopuri (financiare, tehnologice, cadre calificate etc.). Expoziția va oferi beneficiarilor – participanți și vizitatori specialiști – informații utile despre accesarea fondurilor, tehnologiile inovaționale, noutăți.

 

Astfel, forumul expozițional include un bogat program de seminare, activități de promovare a acțiunilor, tehnologiilor, produselor și serviciilor eco, altele, organizate de către Ministerul Mediului, Green City Lab Moldova, I.P. ODA.

 

Alte acțiuni interesante și cu impact benefic pentru domeniu vor desfășura partenerii expoziției, și anume: IP ONIPM, UNDP Moldova, CNED, un șir de ambasade străine.

 

 

Expoziția – platformă eficientă de promovare a ofertelor

 

O premieră la „Eco&Green Expo - 2024” va fi ”Alea Ambasadelor”, în cadrul căreia mai multe țări vor elucida și promova experiențe privind protecția mediului, istorii de succes, soluții identificate, politici din domeniu. Lucruri foarte importante și binevenite în aspirațiile moldovenilor de a edifica o republică europeană verde.

 

O altă noutate a ediției din acest an va fi ”Platforma Ecoinovații”, în jurul căreia se vor centra standurile expoziționale. ”Ecoarena”, mai simplu spus, va fi construită din materiale ecologice – ca și toată expoziția, iar fiecare participant va expune o ”carte de vizită” care îl reprezintă: o mostră, o soluție tehnologică, un serviciu util, sau altceva la tema protecției mediului.

 

În total, expoziția însumează circa 50 de participanți din Republica Moldova și de peste hotare. În standurile participanților vor fi promovate inovații în domeniu, tehnologii de reciclare a deșeurilor, de salubrizare, surse alternative de energie, transport ecologic (electric), stații de alimentare a acestuia, afaceri ecologice, creditarea acestora, producători de alimente bio, altele.

 

De menționat ”Târgul de eco produse” care la această ediție se distinge ca un miniproiect, cu vânzări, or, statutul Republicii Moldova de țară agrară obligă dezvoltarea și afirmarea pe acest segment.

 

Eco&Green Expo” – o necesitate ardentă pe piața de evenimente

„Eco&Green Expo” a fost lansată pe piața expozițională anul trecut și la ediția a II-a și-a demonstrat utilitatea, oportunitatea și eficiența. Totuși, cu mai bine de un deceniu în urmă, tema protecției mediului se regăsea în calendarul expozițional al C.I.E. “Moldexpo” S.A., dar, de recunoscut la acel timp abordarea limitată.

 

Reluarea acestei importante teme a fost dictată de obiective, precum stimularea aplicării practicilor prietenoase mediului în toate domeniile economiei naționale, promovarea anteprenoriatului verde și a locurilor de muncă în acest sector, scoaterea în evidență a avantajelor produselor bio și a serviciilor eco pentru dezvoltarea economică durabilă, dar și întru bunăstarea populației. O altă menire a expoziției rezidă în sporirea accesibilității și extinderea ariei de utilizare a tehnologiilor verzi și de protecție a mediului, optimizarea, eficientizarea resurselor și dezvoltarea proceselor de producere mai pure.

 

„Eco&Green Expo - 2024” vine să contribuie la popularizarea și implementarea politicilor și strategiilor din domeniu, educarea în spiritul valorilor ecologice, explicarea importanței și a metodelor de protecție a mediului întru pătrunderea tuturor de responsabilitatea și grija față de Planeta Pământ.

 

Inaugurarea oficială a expoziţiei „Eco & Green Expo” și a sărbătorii dedicate Zilei Mondiale a Mediului va avea loc miercuri, 5 iunie 2024, cu începere de la ora 11:30, la C.I.E. “Moldexpo” S.A., pavilionul central.