MOLDOVA FASHION EXPO
MOLDOVA FASHION EXPO
02.11.2017 - 05.11.2017
Expoziţie internaţională specializată de mărfuri, utilaje şi materii prime pentru industria uşoară, ediţia a XVII-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 12
(CIE "MOLDEXPO" SA)
«Seredovschi Victor Dumitru»
Chisinau, Republica Moldova

Gsm: 253.8070175438597

țară: Moldova

Descriere

Blănuri fabricate оn Moldova: scurte, lungi şi stanuri din căpriţă, vulpe, iepure,

vulpe neagră etc.

Меховые вещи, произведенные в Молдове: короткие и длинные, жилетки

из меха козы, лисы, кролика, черной лисицы и др.

Furs made in Moldova: short, long and jackets in goat, fox, rabbit and black

fox fur.